Stacks Image 361

BUREAUSteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.

De dagelijkse leiding van SteenhuisMeurs bestaat uit Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Vita Teunissen.PARTNER

MARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus, groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten. Ze is lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, van het Kwaliteitsteam Artis en van het Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is ze bestuurslid van de Carnegie Stichting Vredespaleis.


PARTNER

PAUL MEURS

Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul was van 2006 tot 2018 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en adviseerde over de herontwikkeling van tientallen erfgoedlocaties in Nederland. Hij is supervisor van verschillende herbestemmingslocaties, lid van de kwaliteitsteams van het werelderfgoed de Hollandse Waterlinies en Topicus Deventer, en lid van de Investeringscommissie van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades is Paul regelmatig bij internationale uitwisselingen betrokken (Rusland, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen.


PARTNER

VITA TEUNISSEN

Vita Teunissen MA MSc (1994), partner en architect-onderzoeker, woont en werkt in Rotterdam. In de razendsnelle verandering en de grote opgaven van nu raken de identiteit en uniciteit van de plek vaak op de achtergrond. Vita verbindt de taal van de geschiedenis met die van de ontwerpanalyse. Haar kracht ligt in het maken van de koppeling tussen de immateriële thema’s – identiteit, verhalen, personages – en ruimtelijke eigenschappen en ingrepen. Er is altijd ruimte voor verandering, zolang we ons geheugen koesteren en betekenis laten geven aan het nieuwe. Juist de zachte waarden bieden herkenning, houvast, betekenis en perspectief in vaak complexe ruimtelijke opgaven. Vita is lid architectuur- en bouwhistorie van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) van de Gemeente Delft en was in 2022 jurylid van de Lieven de Key-penning, de jaarlijkse architectuurprijs van Haarlem. Ze is gastdocent cultuurhistorie en stedenbouw aan de TU Delft. Ze werkt vanuit een voormalige kaaswinkel in Overschie, ons kantoor in Rotterdam. In 2022 was Vita een van de drie finalisten voor de nationale Monumententalentprijs.


ONTWERPER-ONDERZOEKER

JELLE HETTEMA

Jelle Hettema MSc, MA (1993), ontwerper-onderzoeker, groeide op in Nunspeet op de Noordelijke Veluwe. Hij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, waarbij hij zijn afstudeeronderzoek deed bij de afdeling Heritage & Architecture. Onderwerp was een nieuwe invulling voor het Structuralisme. Daarnaast is hij in 2018 afgestudeerd als architectuurhistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij specialiseerde hij zich op het onderwerp architectuur van hergebruikte scheepswerven. Zo groeide de fascinatie voor historische en moderne architectuur. Door zijn studie heen is de overtuiging ontstaan dat architectuur niet statisch is, maar altijd in ontwikkeling blijft. De uitdaging ligt hierbij in het speelveld tussen geschiedenis en toekomst. Behouden staat niet voorop, maar kan voorzien in een kwaliteit door historische gelaagdheid in te zetten in de actuele opgave. Cultuurhistorie kan daarbij gelden als basis voor de ontwikkeling van gebouw, stad en landschap. Bij SteenhuisMeurs werkte hij onder andere aan de (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, een cultuurhistorische waardering voor het monumentale deel van Diergaarde Blijdorp en een ontwerp voor het glop aan de Zaanse Schans.OUD-MEDEWERKERS

José Luikens, Officemanager 
Anastasija Ćirić, Stagiair
Ella Boelens, Stagiair
Isabel van Lent, Architectuurhistoricus
Martha Boekestein, Architectuurhistoricus
Johanna van Doorn, Architect-onderzoeker
Cathelijne van Andel, Stagiair
Joke Reichardt, Architectuurhistoricus
Benjo Zwarteveen, Ontwerper-onderzoeker
Joël van der Moore, Stagiair
Victorien Koningsberger, Architectuurhistoricus
Ingwer Walsweer, Stagiair
Julia Geven, Architectuurhistoricus in opleiding
Thomas Kelderman, Stagiair
Maurice van Moerland, Stagiair
Gerdien van der Graaff, Architectuurhistoricus, Architect
Marlies Noijens, Architectuurhistoricus
Minke Walda, Architectuurhistoricus
Lara Voerman, Architectuurhistoricus
Joost Emmerik, Landschapsarchitect
Marloes Fransen, Landschapsarchitect
Annemarie Kuijt, Architectuurhistoricus
Glenn Zevenbergen, Stagiair
Marit Ligtenberg, Architectuurhistoricus
Anke Vroon, Officemanager
Luc Timmermans, Stagiair
Henriëtte Sanders, Architectuurhistoricus
Désiree Kerklaan, Ontwerper
Paoletta Holst, Stagiair
Hilde Sennema, Architectuurhistoricus
Chawwah Six, Architectuurhistoricus
Merel Stolker, Architect
Anne Sophie de Bruijn, Architect
Elisabeth Boersma, Architect
Paula Klaver, Architectuurhistoricus
Marcel IJsselstein, Stagiair
Mariana Popescu, Stagiair
Marc van Asseldonk, Architect
Sanne van Wijk, Stagiair
Myrna Plomp, ArchitectBUREAUSteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.

De dagelijkse leiding van SteenhuisMeurs bestaat uit Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Vita Teunissen.
PARTNER

MARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus, groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten. Ze is lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, van het Kwaliteitsteam Artis en van het Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is ze bestuurslid van de Carnegie Stichting Vredespaleis.PARTNER

PAUL MEURS

Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul was van 2006 tot 2018 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en adviseerde over de herontwikkeling van tientallen erfgoedlocaties in Nederland. Hij is supervisor van verschillende herbestemmingslocaties, lid van de kwaliteitsteams van het werelderfgoed de Hollandse Waterlinies en Topicus Deventer, en lid van de Investeringscommissie van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades is Paul regelmatig bij internationale uitwisselingen betrokken (Rusland, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen.PARTNER

VITA TEUNISSEN

Vita Teunissen MA MSc (1994), partner en architect-onderzoeker, woont en werkt in Rotterdam. In de razendsnelle verandering en de grote opgaven van nu raken de identiteit en uniciteit van de plek vaak op de achtergrond. Vita verbindt de taal van de geschiedenis met die van de ontwerpanalyse. Haar kracht ligt in het maken van de koppeling tussen de immateriële thema’s – identiteit, verhalen, personages – en ruimtelijke eigenschappen en ingrepen. Er is altijd ruimte voor verandering, zolang we ons geheugen koesteren en betekenis laten geven aan het nieuwe. Juist de zachte waarden bieden herkenning, houvast, betekenis en perspectief in vaak complexe ruimtelijke opgaven. Vita is lid architectuur- en bouwhistorie van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) van de Gemeente Delft en was in 2022 jurylid van de Lieven de Key-penning, de jaarlijkse architectuurprijs van Haarlem. Ze is gastdocent cultuurhistorie en stedenbouw aan de TU Delft. Ze werkt vanuit een voormalige kaaswinkel in Overschie, ons kantoor in Rotterdam. In 2022 was Vita een van de drie finalisten voor de nationale Monumententalentprijs.ONTWERPER-ONDERZOEKER

JELLE HETTEMA

Jelle Hettema MSc, MA (1993), ontwerper-onderzoeker, groeide op in Nunspeet op de Noordelijke Veluwe. Hij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, waarbij hij zijn afstudeeronderzoek deed bij de afdeling Heritage & Architecture. Onderwerp was een nieuwe invulling voor het Structuralisme. Daarnaast is hij in 2018 afgestudeerd als architectuurhistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij specialiseerde hij zich op het onderwerp architectuur van hergebruikte scheepswerven. Zo groeide de fascinatie voor historische en moderne architectuur. Door zijn studie heen is de overtuiging ontstaan dat architectuur niet statisch is, maar altijd in ontwikkeling blijft. De uitdaging ligt hierbij in het speelveld tussen geschiedenis en toekomst. Behouden staat niet voorop, maar kan voorzien in een kwaliteit door historische gelaagdheid in te zetten in de actuele opgave. Cultuurhistorie kan daarbij gelden als basis voor de ontwikkeling van gebouw, stad en landschap. Bij SteenhuisMeurs werkte hij onder andere aan de (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, een cultuurhistorische waardering voor het monumentale deel van Diergaarde Blijdorp en een ontwerp voor het glop aan de Zaanse Schans.
OUD-MEDEWERKERS

José Luikens, Officemanager 
Anastasija Ćirić, Stagiair
Ella Boelens, Stagiair
Isabel van Lent, Architectuurhistoricus
Martha Boekestein, Architectuurhistoricus
Johanna van Doorn, Architect-onderzoeker
Cathelijne van Andel, Stagiair
Joke Reichardt, Architectuurhistoricus
Benjo Zwarteveen, Ontwerper-onderzoeker
Joël van der Moore, Stagiair
Victorien Koningsberger, Architectuurhistoricus
Ingwer Walsweer, Stagiair
Julia Geven, Architectuurhistoricus in opleiding
Thomas Kelderman, Stagiair
Maurice van Moerland, Stagiair
Gerdien van der Graaff, Architectuurhistoricus, Architect
Marlies Noijens, Architectuurhistoricus
Minke Walda, Architectuurhistoricus
Lara Voerman, Architectuurhistoricus
Joost Emmerik, Landschapsarchitect
Marloes Fransen, Landschapsarchitect
Annemarie Kuijt, Architectuurhistoricus
Glenn Zevenbergen, Stagiair
Marit Ligtenberg, Architectuurhistoricus
Anke Vroon, Officemanager
Luc Timmermans, Stagiair
Henriëtte Sanders, Architectuurhistoricus
Désiree Kerklaan, Ontwerper
Paoletta Holst, Stagiair
Hilde Sennema, Architectuurhistoricus
Chawwah Six, Architectuurhistoricus
Merel Stolker, Architect
Anne Sophie de Bruijn, Architect
Elisabeth Boersma, Architect
Paula Klaver, Architectuurhistoricus
Marcel IJsselstein, Stagiair
Mariana Popescu, Stagiair
Marc van Asseldonk, Architect
Sanne van Wijk, Stagiair
Myrna Plomp, Architect
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100