Stacks Image 361

PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.
PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.

GASTSPREKER INTERNATIONALE WEBINARS (2022)

GASTSPREKER INTERNATIONALE WEBINARS (2022)

India, USA, Brazilië

Paul is dit voorjaar spreker op verschillende internationale webinars over erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. In Kolkata (India) gaat het in januari over de Hooghly Heritage Hub, de Europese nederzettingen langs de rivier de Hooghly. The Van Ostrande-Radcliff House in Albany (USA) is onderwerp van een workshop met de RCE in februari. De verjaardag van de stad Recife (Brazilië) op 12 maart is aanleiding voor een symposium over de stedelijke infrastructuur in pandemische tijden.


BOEK, TENTOONSTELLING EN FILM: REUSE, REDEVELOP AND DESIGN: HOW THE DUTCH DEAL WITH HERITAGE

BOEK, TENTOONSTELLING EN FILM: REUSE, REDEVELOP AND DESIGN: HOW THE DUTCH DEAL WITH HERITAGE (2016-2021)

Paul Meurs en Marinke Steenhuis
met bijdragen van: Paul Meurs, Marinke Steenhuis, Jean-Paul Corten, Sander Gelinck en Frank Strolenberg
ontwerp: Beukers Scholma
uitgever: nai010 publishers, Rotterdam
opdrachtgever: Cultural Heritage Agency and the Ministry of Foreign Affairs

Van de tentoonstelling over herbestemming in Nederland, die we in opdracht van de RCE maakten, reizen versies in het Portugees, Engels, Russisch en Japans de wereld rond. Voor de tentoonstelling in Rusland werd een documentaire gemaakt. Het bijbehorende boek uit 2017 bevat vier essays over de Nederlandse aanpak van herbestemming van cultureel erfgoed, en 20 voorbeeldprojecten. De tweede druk van het boek verscheen in 2020, met een update van drie recente projecten. Bijzonder aan de het Nederlandse erfgoedbeleid, is de nadruk op maatschappelijke relevantie, gebruik en integrale ruimtelijke kwaliteit. Dat leidt tot een aanpak waarin ontwikkelaars en erfgoedpartijen elkaar goed weten te vinden en op allerlei creatieve manieren wordt gewerkt aan nieuw gebruikt voor het erfgoed – in publiek-private samenwerking, ingenieuze financieringsconstructies, ontwerpoplossingen en het combineren van functies. Voorbeeldprojecten uit het boek zijn onder mee het Villa Augustus in Dordrecht, het Burgerweeshuis in Amsterdam, de LocHal in Tilburg, Strijp R en Strijp S in Eindhoven en de Fundaco dei Tedeski in Venetië.

Bekijk de film

DEN HAAG CID IN JAARBOEK STEDENBOUW EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR, 2021

DEN HAAG CID IN JAARBOEK STEDENBOUW EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR (2021)

Onze cultuurhistorische analyse van het Central Innovation District in Den Haag werd opgenomen in het Jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur 2021.

Martine Bakker, ‘Een gedegen cultuurhistorische studie legt de bouwgeschiedenis van het Haagse stationsgebied bloot’, Cultuurhistorische Analyse Central Innovation District Den Haag van SteenhuisMeurs in het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland (2021), p. 44-47.


ARTIKEL OVER STEENHUISMEURS’ BETROKKENHEID BIJ DE VASTGOEDSTRATEGIE VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM (2021)

ARTIKEL OVER STEENHUISMEURS’ BETROKKENHEID BIJ DE VASTGOEDSTRATEGIE VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM (2021)

Teun van den Ende, ‘Waarom de gemeente haar vastgoed veelal aan beleggers is gaan verkopen – en hoe dat ook anders kan’, Vers Beton 20 december 2021


INTERVIEW IN DE NIEUWSBRIEF VAN STIJL ADVOCATEN, 2021

INTERVIEW IN DE NIEUWSBRIEF VAN STIJL ADVOCATEN (2021)

Maaike Staffhorst, ‘Marinke Steenhuis. Visie van de expert. Ons landschap gaat veranderen’ Nieuwsbrief Stijl Advocaten, 5 december 2021

Lees het artikel 

LEZING OP DE GROENE HART TOERISME DAG, 2021

LEZING OP DE GROENE HART TOERISME DAG (2021)

Marinke vertelde in een tot online studio omgebouwde boerderij de Boerinn in Kamerik over het Groene Hart narratief en de kansen voor toerisme.

Bekijk de lezing 

INTERVIEW OVER DE NARRATIEVE AANPAK IN PUBLICATIE VAN LYSIAS ADVIES, 2021

INTERVIEW OVER DE NARRATIEVE AANPAK IN PUBLICATIE VAN LYSIAS ADVIES (2021)

Interview met Marinke Steenhuis in: M. Sturm et al, Niet weer een onderzoek. Onderzoek met impact in het publieke domein, publicatie Lysias Advies (2021).


INTERVIEW OVER HET KARAKTER VAN HET GRONINGER LANDSCHAP, 2021

INTERVIEW OVER HET KARAKTER VAN HET GRONINGER LANDSCHAP (2021)

Chris Zwart en Clemens Gielingh, ‘Karakter in de knel’ aflevering 3, over de schoonheid van het Groninger Landschap, website GRAS, oktober 2021

Lees het artikel 

KEYNOTE NATIONAAL MONUMENTENCONGRES, 2021

KEYNOTE NATIONAAL MONUMENTENCONGRES (2021)

In opdracht van: Nederland Monumentenland

Op het Nationaal Monumentencongres van 11 november 2021 hield Marinke een keynote over het rood-groene erfgoed: ensembles en landschappen waar bebouwing en groene waarden samengaan. Via het Oosterpark, Artis en de Amsterdamse hortus maakte ze de sprong naar het Groene Hart en het scala aan opgaven dat daar op een synthese wacht. Voorafgaand aan het congres gaf ze een interview: Floor van den Elsen, ‘De vraag is niet óf het Nederlandse landschap gaat veranderen, maar hoé.’ Interview voor het Nationaal Monumentencongres 2021.

Lees het artikel 

DOCUMENTAIRE: HET VERDWENEN LAND VAN HOBOKEN, 2021

DOCUMENTAIRE: HET VERDWENEN LAND VAN HOBOKEN (2021)

Ons cultuurhistorisch onderzoek van het Land van Hoboken in Rotterdam (2008) lag mede ten grondslag aan deze tweedelige documentaire van BuroB / POI Creatives, die in september 2021 verscheen. Het Land van Hoboken was een eeuw terug een open plek in de stad die zich sindsdien ontwikkelde tot een dynamisch centrumgebied met scholen, musea, ziekenhuis en hogeschool. Paul vertelt in de film over de wonderbaarlijke ontwikkeling van het gebied en de vraag of en hoe die geschiedenis zou kunnen worden ingezet om de ruimtelijke kwaliteit en het bijzondere karakter van het Land van Hoboken in de toekomst te versterken.

Deel 1, Het verdwenen Land van Hoboken. De stad rukt op.

Bekijk de film

Deel 2, Het verdwenen Land van Hoboken. De stad vult in.

Bekijk de film

SPONSLAND. REIS DOOR HET LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST, 2021

SPONSLAND. REIS DOOR HET LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST (2021)

Essay door Marinke Steenhuis 
In opdracht van: Groninger Architectuur Stichting (GRAS)

In de publicatie Sponsland – reis door het landschap van de toekomst zijn acht ontwerpbureaus op zoek gegaan naar klimaatadaptieve oplossingen voor de Groningse bodem. Marinke schreef een introducerend essay waarin ze de vier flanken rond de stad Groningen duidt vanuit hun occupatiepatronen, mentaliteit en lange economische relatie met ‘de stad’. Ze agendeert de veranderde mentale nabijheid van het ommeland en analyseert de giftige mechanismen die verhinderen dat het Noorden zichzelf als vestigingsgebied opnieuw uitvindt. Ze trekt lessen uit eerdere studies, geeft richting aan nieuw zelfbewustzijn en pleit voor een herdefiniëring van de wederkerigheid tussen stad en ommeland.

HET VERHAAL VAN DE SCHIE IN NEGEN EPISODES, 2021

HET VERHAAL VAN DE SCHIE IN NEGEN EPISODES (2021)

In opdracht van Natuurmonumenten maakten we voor de bestuurlijke Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland een boekje over de verhaallijnen langs de Delfshavense Schie. Marinke presenteerde dit verhaal aan de bestuurlijke tafel tijdens een boottocht en een bezoek aan buitenplaats de Tempel in september 2021.

VIJF FILMS BIJ DE LANDSCHAPSBIOGRAFIE GROENE HART, 2021

VIJF FILMS BIJ DE LANDSCHAPSBIOGRAFIE GROENE HART (2021)

De Landschapsbiografie fungeert als onderlegger bij de gecompliceerde afwegingen – in vijf online films worden de gebiedsverhalen verteld en de waarderingskaart toegelicht.

Koepelverhaal over het hele groene hart (Marinke Steenhuis)

Bekijk de film

Narratief over het Hart van het Groene hart (Marinke Steenhuis)

Bekijk de film

Narratief over de waarden: Alblasserwaard, Lopikerwaard, Krimpenerwaard, Vijfherenlanden (Marinke Steenhuis)

Bekijk de film

Narratief over de Vechtstreek (Marinke Steenhuis)

Bekijk de film

Een toelichting op de waardenkaart van het groene hart (Paul Meurs)

Bekijk de film

PODCAST GROEN IN DE STAD #1 TUINDORP VREEWIJK ROTTERDAM, 2021

PODCAST GROEN IN DE STAD #1 TUINDORP VREEWIJK ROTTERDAM (2021)


Met als vertrekpunt de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, gaat theater- en radiomaker Naomi Steijger de buurt in om in gesprek te gaan met ontwerpers, archiefexperts en bewoners/gebruikers van het groen in tuindorp Vreewijk. Marinke vertelt over het ontwerpconcept achter tuindorp Vreewijk op Rotterdam Zuid, waar maar liefst 5000 eengezinswoningen met eigen tuin verrezen volgens een uitgekiend stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp.

Beluister de podcast

GEFILMD NARRATIEF OVER DE POSITIONERING VAN DE STAD GORINCHEM, 2021

GEFILMD NARRATIEF OVER DE POSITIONERING VAN DE STAD GORINCHEM (2021)

In opdracht van B. en W. van de gemeente Gorinchem 

Nu het thuiswerken nieuwe kansen biedt, wordt de Randstad mentaal en fysiek groter. Steden als Amersfoort en Gorinchem vallen in de invloedssfeer van de huizenzoekers. Wat maakt Gorinchem uniek? Op welke waarden valt verder te bouwen, en waar liggen de opgaven? Hoe kan de kloof tussen imago (het beeld van buiten) en identiteit (het innerlijke zelfbeeld) kleiner worden? En welke Gorkummers uit verleden en heden kunnen een spiegel zijn voor de opgaven van de stad? Een ontwikkelingsgeschiedenis en kritische duiding van het ‘merk’ Gorinchem.

Bekijk de lezing

KEYNOTE NATIONALE BOUWDIALOOG OVER RIJK ALS RENTMEESTER, 2021

KEYNOTE NATIONALE BOUWDIALOOG OVER RIJK ALS RENTMEESTER (2021)

In opdracht van: Nationale Bouwdialoog

Naar aanleiding van het essay Rijk als rentmeester dat Marinke schreef voor het College van Rijksadviseurs, hield zij op de Nationale Bouwdialoog 2021 een geactualiseerde lezing. Over de sleutel tot een goede samenwerking in gebiedsontwikkelingen.

Bekijk de film vanaf 10:50

PODCAST BOUWEN OP MAAGDELIJK LAND, 2021

PODCAST BOUWEN OP MAAGDELIJK LAND (2021)

In opdracht van: Groninger Architectuur Stichting (GRAS) 2021

Gesprek over de verstedelijkingsopgave aan de oostkant van Groningen, met Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs), Reimar von Meding (KAW architecten) en Peter Veenstra (LOLA landscape). Naar aanleiding van onze cultuurhistorische verkenning Meerdorpen uit 2020

Beluister de podcast 

ESSAY: NIETS IS ZO DUURZAAM ALS EEN MONUMENT, 2021

ESSAY: NIETS IS ZO DUURZAAM ALS EEN MONUMENT (2021)

In opdracht van het Nationaal Renovatie Platform (NRP) schreef Paul een essay over erfgoed en duurzaamheid. Het stuk is geschreven vanuit de prikkelende stellingname dat we veel van erfgoed kunnen leren in het toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed centraal. Erfgoed heeft immers al vele transities achter de rug. Het essay kwam tot stand op basis van een reeks gesprekken met praktijkmensen en academici. De presentatie vond plaats met een talkshow in De Balie in Amsterdam, waar naast Paul ook Susan Lammers, (directeur RCE), Wessel de Jonge (hoogleraar TU Delft) en Charlotte Uiterwaal (MeyerBergman Erfgoed Groep) aan deelnamen.

Download het essay 

HET RIJK ALS RENTMEESTER (2020)

HET RIJK ALS RENTMEESTER (2020)

Marinke Steenhuis
in opdracht van: College van Rijksadviseurs (Floris Alkemade, Bernard Strootman en Daan Zandbelt)
met medewerking van: Jelte Boeijenga, Annet Kampinga, SteenhuisMeurs

Een essay over de slagingskans van complexe opgaven in een gedecentraliseerd model van ruimtelijke ordening. Nederland staat internationaal bekend als een efficiënt georganiseerd land met een uitgekiende nationale planning om grote ingrepen in het landschap te realiseren. De Deltawerken worden daarbij altijd weer aangehaald. Maar intussen is er wel wat veranderd, zowel in het overheidsbeleid als in de organisatie van de uitvoerende instanties. Wat zijn daarvan de gevolgen? Het Rijk als Rentmeester is een essay dat Marinke schreef in opdracht van het College van Rijkadviseurs. In dit essay gaat zij in op de rol van de Rijksoverheid bij vier succesprojecten van het Rijk van de afgelopen tien jaar. Het gaat om station Rotterdam Centraal, de kustversterking met parkeergarage in Katwijk, de A2-tunnel in Maastricht en het project Ruimte voor de Rivier. Wat zijn de succesfactoren die voorbij de spreadsheet deze projecten uniek en geslaagd maakte? Marinke toont aan dat complexe opgaven ook in een gedecentraliseerd model van ruimtelijke ordening, met een grote rol voor marktpartijen en in een diffuus politiek- en beleidslandschap, kans van slagen hebben. Het College van Rijksadviseurs heeft de uitkomsten verwerkt in een advies aan het Kabinet. Lees het essay of bekijk de korte versie in een filmpje waarin Marinke erover vertelt.

Download het essay  
Bekijk de film 

CENTRAL INNOVATION DISTRICT DEN HAAG - CULTUURHISTORISCH NARRATIEF, RUIMTELIJKE ANALYSE EN AANBEVELINGEN (2020)

CENTRAL INNOVATION DISTRICT DEN HAAG - CULTUURHISTORISCH NARRATIEF, RUIMTELIJKE ANALYSE EN AANBEVELINGEN (2020)

ontwikkeling cartografie en visualisatie: SteenhuisMeurs, Vita Teunissen
in opdracht van: Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Den Haag

De omgeving van station Den Haag Centraal is door de eeuwen, maar vooral in de laatste zeventig jaar, keer op keer veranderd en (letterlijk) overbouwd. En nu staat het gebied voor de volgende ingrijpende transformatie.In ons onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf hebben we daarom, naast een onderzoeksrapport, een filmpje gemaakt waarin de schotsen van de stad laag over laag over elkaar heen vallen.
Bekijk de film

Bekijk de film

750 JAAR RIVIER DE ROTTE, 2020

750 JAAR RIVIER DE ROTTE (2020)

In opdracht van: Stichting 750 jaar Dam in de Rotte

Tijdens de officiële opening van het themajaar 750 jaar Dam in de Rotte hield Marinke een lezing over de geschiedenis van mens en landschap langs de Rotte

Bekijk de film 

FILM DE REGIO AMSTERDAM - VERANDERENDE LANDSCHAPPEN DOOR DE EEUWEN HEEN, 2020

FILM DE REGIO AMSTERDAM - VERANDERENDE LANDSCHAPPEN DOOR DE EEUWEN HEEN (2020)

In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam (2020)

(23 minuten)


Bekijk de film

Strategisch narratief en bestuurlijk advies voor het MRA LANDSCHAP (2019)

STRATEGISCH NARRATIEF EN BESTUURLIJK ADVIES VOOR HET MRA LANDSCHAP (2019)


Marinke Steenhuis
ontwikkeling cartografie en visualisatie ‘De MRA in tijd en ruimte’: Berte Daan
in opdracht van: MRA bureau, Actieprogramma Metropolitaan Landschap

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerking van 31 gemeenten en twee provincies, waarin de grote opgaven voor de toekomst zoals woningbouw, energie, infrastructuur, water en voedsel centraal staan. Werken aan het landschap is een culturele opgave, die over de eeuwen in de natte MRA-delta, begrensd door de hogere zandgronden van duinen en Gooi, tot een fenomenale gelaagdheid heeft geleid. Marinke kreeg de vraag om de bestuurders te adviseren over de koers die met het landschap van de MRA gevolgd zou moeten worden; immers het landschap is de plek waar al deze opgaven landen. Het product is een strategisch narratief, een analyse en duiding van de ontwikkelingsgeschiedenis van het door de eeuwen ontworpen landschap. Een strategisch narratief geeft geheugen, comfort, inzicht en duiding zodat de toekomstige opgaven niet naast elkaar, maar in samenhang bezien kunnen worden. Het onderzoek maakte duidelijk dat verdienmodellen en versnellingen van en in het landschap de MRA gevormd hebben. Want het landschap van de MRA is een opeenvolging van bodembewerking en dus verdienvermogen – van vis en turf tot villawijken en zonneakkers. En de versnellingen, de innovaties van trekschuit en trein, maar ook kanalen en de Woningwet, zorgen steeds weer voor nieuwe verdienmodellen in de metropoolregio. Rondom Amsterdam ‘specialiseert’ het landschap zich, afgestemd op de behoeften van de stad. 

Bekijk de PDF
DE MRA IN TIJD EN RUIMTE, VISUALISATIE (2019)

DE MRA IN TIJD EN RUIMTE, VISUALISATIE (2019)

SteenhuisMeurs en Berte Daan
in opdracht van: MRA bureau


Een grote hoeveelheid archiefkaarten uit vijf eeuwen is gebruikt om een visualisatie te maken van de ontwikkeling van het landschap van de MRA. Kanalen worden gegraven, droogmakerijen poppen op, hele polders verschijnen in de Zuiderzee en Luchthaven Schiphol doorkruist het landschap met zijn eigen logica. De visualisatie is gebruikt als start van de acht thematische salons die in 2019 door Marinke werden geleid.

Bekijk de film

Schiphol GROUNDBREAKING AIRPORT DESIGN 1967-1975 (2019)

SCHIPHOL
GRENSVERLEGGEND LUCHTHAVENONTWERP 1967-1975 (2019)

Paul Meurs en Isabel van Lent

ontwerp: Beukers Scholma
uitgever: nai010 uitgevers, Rotterdam
in opdracht van: Schiphol Real Estate
ook in het Engels verschenen

Het nieuwe Schiphol opende in 1967 haar deuren. Alles was uitgedacht, van het stelsel van landingsbanen tot aan de details van het interieur en de inmiddels wereldberoemde bebording en belettering. De ontwerpers hadden goed naar de nieuwste ontwikkelingen in de luchtvaart gekeken en brachten die compromisloos samen. Zo werd Schiphol een schoolvoorbeeld van een moderne luchthaven. Schiphol is een geoliede machine, waar grote stromen van mensen, vliegtuigen en bagage vanzelfsprekend doorheen worden gesluisd. Alles werd in het werk gesteld om de passagier op zijn gemak te stellen en overzicht te geven, ondanks alle hectiek. Dit boek beschrijft en verbeeldt hoe een groot team topontwerpers destijds vorm gaf aan dit nieuwe Schiphol. Met het cultuurhistorische onderzoek van SteenhuisMeurs als basis, aangevuld met een schat aan historische foto’s, is dit een intrigerende kennismaking met de ideeën achter het ontwerp van Schiphol. Ideeën die de sfeer en de kwaliteit van deze luchthaven tot op de dag van vandaag bepalen.

DE ZIEL VAN DE STAD – DEBAT IN PAKHUIS DE ZWIJGER (2019)

DE ZIEL VAN DE STAD – DEBAT IN PAKHUIS DE ZWIJGER (2019)

Hilde Blank (AM, BVR en stadsbouwmeester Leiden) organiseerde een seminar over de Ziel van de stad. Hoe bouw je een stad, wijk of buurt waar iedereen zich thuis voelt? En hoe zorg je voor de gewenste diversiteit en eigenheid van steden? Niet alleen wat er moet gebeuren maar ook hoe we dat voor elkaar krijgen staat centraal. Sprekers zijn: Felix Rottenberg, Marieke van Doorninck, Caroline Newton, Peter Heuvelink, Marinke Steenhuis, Daan Zandbelt en Hilde Blank.


DRENTSE ERFGOEDLIJNEN ERFGOEDVERHALEN ALS STRATEGIE VOOR TOERISME (2018)

DRENTSE ERFGOEDLIJNEN
ERFGOEDVERHALEN ALS STRATEGIE VOOR TOERISME (2018)


Paul Meurs, Marinke Steenhuis m.m.v. Annet Kampinga
fotografie: Sake Elzinga
ontwerp: Paulien Varkevisser, Nijmegen
in opdracht van: Provincie Drenthe (Marc Kocken, Marko Vuijk en Mauro Smit)

De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten vroegen ons om een ‘strategisch narratief’ te ontwikkelen, waarin het verhaal van het erfgoed (het ‘narratief’) strategisch wordt ingezet voor recreatie en toerisme. Drenthe is dé vrijetijdseconomieprovincie van Nederland. Het is de ideale plek om te fietsen, te wandelen, andere sporten te bedrijven en te genieten van een geweldig landschap. Het erfgoed van Drenthe is minder bekend, behalve dan de hunebedden. Dat is eigenlijk merkwaardig, want het prachtige landschap van Drenthe is in de loop van duizenden jaren mede door mensenhand gevormd. Op het zand en in de veengebieden vind je er de sporen van terug, bijvoorbeeld van prehistorische bewoning, middeleeuwse boerengemeenschappen, de pioniers van de veenontginningen en de armoedzaaiers die uit het hele land naar de koloniën van Weldadigheid kwamen om heropgevoed te worden. Iedere gemeente van Drenthe heeft bijzonder erfgoed en bij elkaar biedt dat een historische rijkdom die onvergelijkbaar is met wat je in de rest van het land of zelfs daarbuiten vindt. De Drentse erfgoedlijnen gaan stuk voor stuk over de manier waarop de mens zijn plek in de natuur van Drenthe heeft gemaakt. Daarom is er een inleidend verhaal over de natuur en het landschap van Drenthe, dat de poort naar een andere wereld biedt. Het erfgoed van Drenthe wordt in zes erfgoedlijnen beschreven, van prehistorie tot de naoorlogse tijd. Bij ieder verhaal horen bestemmingen. Maar de erfgoedlijnen zijn nooit af. Aan ieder verhaal kunnen andere verhalen worden toegevoegd of andere bestemmingen worden gekoppeld. De erfgoedlijnen zijn te combineren of uit te werken tot steeds weer andere arrangementen. Zo veranderen de verhalen in bestemmingen.

HET OOG VAN DE ORKAAN ONTWIKKELINGEN EN OPGAVEN VOOR HISTORISCH DELFSHAVEN (2018)

HET OOG VAN DE ORKAAN
ONTWIKKELINGEN EN OPGAVEN VOOR HISTORISCH DELFSHAVEN (2018)


Marinke Steenhuis
regie: BuroB, Perry Boomsluiter
camera: Eelco Romeyn
in opdracht van: gemeente Rotterdam, Stadsmarinier Nieuwe Westen

Historisch Delfshaven en Schans-Watergeus: er zijn weinig aangrenzende buurten in Rotterdam waartussen de contrasten zo groot lijken als hier. Het uiterlijk van de buurten, de mensen die er wonen, de opgaven die er spelen: het lijkt een verschil van dag en nacht. Samen met wijkpartijen en bewoners wil de gemeente Rotterdam een duidelijke impuls aan beide buurten geven en de problemen en opgaven in samenhang aanpakken. In deze film schetst Marinke Steenhuis de ontwikkeling van historisch Delfshaven en zijn directe omgeving en legt uit hoe dit unieke stukje Rotterdam zichzelf in de loop der tijd steeds opnieuw heeft moeten uitvinden. Bewoners, ondernemers en bezoekers komen aan het woord over de kwaliteiten en verbeterpunten voor dit stukje Rotterdam.

Bekijk de film

VOORBIJ DE DIJKEN HOE NEDERLAND MET HET WATER WERKT (2017)

VOORBIJ DE DIJKEN
HOE NEDERLAND MET HET WATER WERKT (2017)

Marinke Steenhuis en Paul Meurs (red.)
met bijdragen van: Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Annet Kampinga
fotografie: Tineke Dijkstra, Siebe Swart
ontwerp: Beukers Scholma
uitgever: nai010 uitgevers, Rotterdam
in opdracht van: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Jentse Hoekstra en Cees Poot)
ook in het Engels verschenen

Er zijn weinig landen op de wereld waar het water zozeer het landschap en de nationale identiteit bepaalt als in Nederland. De kwetsbare delta ligt telkens weer op de tekentafel om aangepast te worden aan de dreiging van het water. Klimaatverandering zorgt nu voor een volgende ronde van ingrepen. De klassieke strijd tegen het water is daarbij veranderd in een aanpak met het water. Voor het eerst worden de omvang van het Nederlandse waterproject en de resultaten ervan in het kust- en rivierenlandschap zichtbaar; voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water werkt brengt deze indrukwekkende operatie in beeld. Dit boek laat dertig ingrepen langs de rivieren en de kust zien – projecten waarin waterbouw, cultuurhistorie, natuur en menselijk gebruik zijn samengebracht in weergaloze waterlandschappen, die verleiden om zelf op expeditie te gaan.

ROTTERDAM ZUID VAN BOERENZIJ TOT PROEFTUIN (2017)

ROTTERDAM ZUID
VAN BOERENZIJ TOT PROEFTUIN (2017)

Marinke Steenhuis
samenstelling en regie: BuroB, Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn
in opdracht van: gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten

In deze film vertelt Marinke Steenhuis het verhaal van Rotterdam Zuid als proeftuin van sociale en ruimtelijke concepten. Een verhaal over de ontstaansgeschiedenis en de historische betekenis in de huidige tijd, en dus ook een vertelling over trots, identiteit en toekomstbestendigheid van dit stadsdeel. De film is gemaakt om de inzichten van onze zes cultuurhistorische verkenningen naar wijken op Rotterdam Zuid te delen met bewoners en een groter publiek. Naast deze koepelfilm zijn er zes aparte wijkfilms. In de weilanden ontstond een lappendeken van wijken voor de snel groeiende bevolking. De Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis en andere wijken waren een laboratorium voor experimenten in volkshuisvesting en stedenbouw. De ambitie was hoog: de zuidoever moest een stad met eigen voorzieningen en een eigen centrum worden. In de decennia erna breidde Rotterdam Zuid uit en stond het keer op keer voor nieuwe opgaven. Tot de dag van vandaag, want ook nu wordt vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid hard gewerkt aan sociale vooruitgang en fysieke vernieuwingen.

Bekijk de film

Toon meerSTEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100