Stacks Image 361

ACTUEEL

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.
ACTUEEL

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.

HET GROENE HART. WERELD TUSSEN STEDEN

HET GROENE HART. WERELD TUSSEN STEDEN

Van Maartensdijk tot Meerkerk en van Abcoude tot Zoeterwoude: het Groene Hart is een uitgestrekt landelijk gebied omringd door de grote Nederlandse steden. In het Groene Hart wonen 700.000 mensen, eromheen wonen er zeven miljoen. Het contrast in de manier van leven is soms groot – stad en platteland overlappen elkaar, en precies die overlapping brengt al vier eeuwen welvaart in de Nederlandse delta. Voor de stedeling is het landschap van het Groene Hart een weekendbestemming, voor de inwoner is het onderdeel van zijn identiteit. Duizend jaar geleden was het Groene Hart een veenwildernis. Stap voor stap ontgonnen pioniers de moerassen en werd het gebied in cultuur gebracht. In het boek wordt het verhaal van het Groene Hart verteld en krijgen de mensen die het landschap vorm en kleur gaven een gezicht. Het boek geeft ook duiding en richting aan de urgente opgaven van nu: bodemdaling, verzilting, aan- en afvoer van water, droogteproblematiek, wonen, natuur en het versterken van een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat. De vraag is niet óf het landschap van het Groene Hart gaat veranderen, maar hóe. Dit boek vertelt het verhaal van tien eeuwen transformatie. Bestel het boek hier: hetgroenehartboek.nl


LEZING ‘HEALING MODERNITY’

LEZING ‘HEALING MODERNITY’

februari 2024

Marinke hield de lezing ‘Healing Modernity’ ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.


PRESENTATIE OVER DE NIEUWE GROENMARKT EN KROCHT, HAARLEM

PRESENTATIE OVER DE NIEUWE GROENMARKT EN KROCHT, HAARLEM

januari 2023

In de prachtige Gravenzaal in het Stadhuis van Haarlem werd het co-creatieproject voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht afgetrapt met een lezing van Vita over de geschiedenis van dit stukje binnenstad. Al acht eeuwen is hier een grote dichtheid van liefdadigheidsinstellingen te vinden en zijn mededogen, inclusie en zorg belangrijke thema’s. In de negentiende eeuw werd het marktplein een straat met een rijbaan, trottoirs en straatbomen, maar het is nog altijd een van de grootste open ruimtes in de dichtbebouwde binnenstad.


LEZING ‘DE GENERATIES VAN GEUS. EEN BODEM MET WAARDE’

LEZING ‘DE GENERATIES VAN GEUS. EEN BODEM MET WAARDE’

november 2023

Marinke presenteerde het onderzoek ‘De generaties van GEUS. Een bodem met waarde’ in het Kulturhus Elspeet. Over de cultuurhistorische en agrarische ontwikkeling en de lessen daaruit voor het gebied Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld. In opdracht van de Gebiedsaanpak GEUS. Kijk naar de filmregistratie van dit verhaal: gebiedsaanpakgeus.nl


LEZING OP LET’S GRO OVER HET STADSPARK IN GRONINGEN

LEZING OP LET’S GRO OVER HET STADSPARK IN GRONINGEN

november 2023

Marinke presenteerde het onderzoek van SteenhuisMeurs naar de ontwikkelingsgeschiedenis en tuinhistorie van het Stadspark in Groningen op Festival Let’s Gro in het Groninger Forum. In opdracht van de gemeente Groningen.


LEZING ‘KRANENBURG-NOORD IN ACHT CULTUURHISTORISCHE THEMA’S’

LEZING ‘KRANENBURG-NOORD IN ACHT CULTUURHISTORISCHE THEMA’S’

november 2023

Op de participatiedag van de gebiedsontwikkeling Kranenburg-Noord presenteerde Vita aan omwonenden en andere geïnteresseerden inspirerende aanknopingspunten voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein in Harderwijk tot stadswijk.


LEZING OVER HET KEIZER KARELPLEIN, NIJMEGEN

LEZING OVER HET KEIZER KARELPLEIN, NIJMEGEN

oktober 2023

Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseerde een avond ‘Lucht voor de stadssingel’, over de enorme verkeersdruk op de allermooiste plekken van de stad. Paul lichtte hier ons onderzoek over de negentiende-eeuwse stadsuitleg en het Keizer Karelplein toe. Voorbeelden uit andere steden lieten zien, hoe het mogelijk is om het verkeer af te schalen en in binnensteden de verblijfskwaliteit van de buitenruimte voorop te stellen.


LEZING OVER GEBIEDSEIGEN PROCESSEN

LEZING OVER GEBIEDSEIGEN PROCESSEN

september 2023

Marinke sprak op het afscheid van Michiel Firet van Staatsbosbeheer, over het belang van gebiedseigen processen in het landelijk gebied. Dat vergt een diepe analyse van cultuurhistorie, mentaliteit en de verhouding overheid-burger door de eeuwen heen. In opdracht van Staatsbosbeheer.Bron afbeelding: NT Gent, Antigone in de Amazone, foto: Armin Smailovic.


LEZING VOOR DE STICHTING OUD-DEVENTER

LEZING VOOR DE STICHTING OUD-DEVENTER

september 2023

Het 110-jarig bestaan van stichting Oud-Deventer was de aanleiding om een symposium over jong erfgoed te organiseren, de flatwijken uit de jaren zestig en zeventig. Opvallend is dat de monumentenstad Deventer een voorbeeld is voor het behoud en beheer van haar geweldige binnenstad, maar dat naoorlogs erfgoed er eigenlijk nog een blinde vlek is.


TERUGBLIK OP HET VREEWIJK VERBETERPROGRAMMA

TERUGBLIK OP HET VREEWIJK VERBETERPROGRAMMA

augustus 2023

Marinke gaf op het Vreewijk Verbeterprogramma partnerfeest een terugblik op de adviezen die SteenhuisMeurs en Lenka Hora Adema gaven aan de huurdersvereniging, woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam – één van de adviezen was om je successen te vieren.


LEZING ‘DE CULTUURHISTORIE VAN HEZINGEN, MANDER, MANDERVEEN’

LEZING ‘DE CULTUURHISTORIE VAN HEZINGEN, MANDER, MANDERVEEN’

juli 2023

Marinke presenteerde, in mei in Vasse en in juli in de Statenzaal van Overijssel, het onderzoek ‘De cultuurhistorie van Hezingen, Mander, Manderveen. Bodem – mensen - landschap door de eeuwen heen.’ Over de cultuurhistorische en agrarische ontwikkeling en de lessen daaruit. In opdracht van de provincie Overijssel. Bekijk de filmregistratie van dit verhaal: youtube.com.


KEYNOTE-LEZING ‘HOW THE DUTCH DEAL WITH THEIR HISTORIC (URBAN) LANDSCAPES’ VOOR HET INSTITUTE OF HOUSING STUDIES

KEYNOTE-LEZING ‘HOW THE DUTCH DEAL WITH THEIR HISTORIC (URBAN) LANDSCAPES’ VOOR HET INSTITUTE OF HOUSING STUDIES

juni 2023

Het Institute of Housing Studies in Rotterdam organiseert al jaren een cursus over Urban Heritage Strategies course, waarbij veel professionals meedoen uit verre landen, die een historische link met Nederland hebben, in de vorm van ‘mutual heritage’. Voor deze cursus gaf Paul de inleidende keynote lezing ‘how the Dutch deal with their historic (urban) landscapes’.


PRESENTATIE GEBIEDSBIOGRAFIE NOORDHOLLANDS KANAAL, ALKMAAR

PRESENTATIE GEBIEDSBIOGRAFIE NOORDHOLLANDS KANAAL, ALKMAAR

juni 2023

In het Stadhuis van Alkmaar presenteerde Vita de gebiedsbiografie over het Alkmaarse deel van het Noordhollands Kanaal. De gebiedsbiografie is hier te vinden: alkmaar.nl/alkmaarskanaal


LEZING IN VEENHUIZEN

LEZING IN VEENHUIZEN

MEI 2023

Op een internationaal congres in Veenhuizen sprak Paul over het cultuurlandschap van de Koloniën van Weldadigheid.


LEZING VOOR DE NRP ACADEMIE

LEZING VOOR DE NRP ACADEMIE

mei 2023

Voor de cursisten van de opleiding Renovatie en Transformatie van het Nationaal Renovatie Platform (NRP) hield Vita een lezing over verschillende projecten van SteenhuisMeurs, en de producten die het bureau de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld om vanuit cultuurhistorie mee te werken aan ruimtelijke kwaliteit.


LEZING VOOR HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

LEZING VOOR HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

mei 2023

Het Central Innovation District in Den Haag werd door Paul toegelicht tijdens de ‘kennisindoor’ van het Rijksvastgoedbedrijf over het thema ‘Alles van waarde is weerloos’. De sessie richtte zich ook op de toepasbaarheid van Transformatiekaders, waar door SteenhuisMeurs en de RCE een handreiking is opgesteld.


LEZING ‘KANSEN VOOR TEMPEL EN SCHIE’

LEZING ‘KANSEN VOOR TEMPEL EN SCHIE’

april 2023

Marinke presenteerde het onderzoek ‘Kansen voor Tempel en Schie’ over buitenplaats De Tempel aan de Rotterdamse Schie en leidde een workshop met stakeholders over de toekomst van deze unieke buitenplaats. In opdracht van Natuurmonumenten.


LEZING OVER DE MAASTUNNEL EN PARKHAVEN AAN DE ACADEMIE VAN BOUWKUNST ROTTERDAM

LEZING OVER DE MAASTUNNEL EN PARKHAVEN AAN DE ACADEMIE VAN BOUWKUNST ROTTERDAM

april 2023

Vita presenteerde de ontwikkelingsgeschiedenis van de Parkhaven, een kadestrook dat ruimtelijk bij vier rijksmonumenten hoort: het Park van Rotterdam, het Maastunneltracé, de Parksluizen én de Euromast. Aan studenten van de Academie van Rotterdam presenteerde ze de ruimtelijke uitgangspunten voor ontwikkeling, voortkomend uit deze monumentale status.


LEZING ‘DE GELEEFDE STAD’ IN ALMERE

LEZING ‘DE GELEEFDE STAD’ IN ALMERE

maart 2023

Marinke presenteert haar onderzoek ‘De geleefde stad’ over de identiteit van Almere aan een brede vertegenwoordiging van ambtenaren van de gemeente Almere, in de lezingenreeks ‘De toekomst begint nu’.


WORKSHOP TRANSFORMATIEKADERS IN HAARLEM

WORKSHOP TRANSFORMATIEKADERS IN HAARLEM

maart 2023

Workshop transformatiekaders bij de gemeente Haarlem. Paul werd gevraagd om onze ervaringen met transformatiekaders te delen en aan de hand van een concrete casus bogen de professionals van de gemeente zich over de vraag hoe je in de praktijk ‘erfgoed’ een plek kunt geven in ‘ruimtelijk beleid’.


LEZING OVER ERFGOED IN OVERIJSSEL

LEZING OVER ERFGOED IN OVERIJSSEL

maart 2023

Marinke geeft een lezing over erfgoed in Overijssel ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde Roy de Witte, Ommen, Landgoed het Laer. In opdracht van de provincie Overijssel.


ONLINE ‘COLLEGE TOUR’ OVER DE TWEEDE KAMER IN DEN HAAG

ONLINE ‘COLLEGE TOUR’ OVER DE TWEEDE KAMER IN DEN HAAG

januari 2023

Paul verzorgde online een ‘College Tour’ voor de KNOB over het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Toehoorders konden vragen stellen over het onderzoek dat we deden naar dit gebouw en de manier waarop dit jonge erfgoed in de transformatie van het Binnenhofcomplex kan worden meegenomen.


KEYNOTE-LEZING ‘ERFGOED, EEN BREED BEGRIP’

KEYNOTE-LEZING ‘ERFGOED, EEN BREED BEGRIP’

december 2022

Op de Erfgoeddag Overijssel presenteerde Marinke haar keynote ‘Erfgoed, een breed begrip’ over erfgoedontwikkeling in stad en landschap, met respect voor de unieke waarden. In opdracht van de provincie Overijssel.


LEZING ‘GEBIEDSEIGENHEID: LEREN VAN DE LANGE LIJNEN’

LEZING ‘GEBIEDSEIGENHEID: LEREN VAN DE LANGE LIJNEN’

december 2022

Op de bureaudag van adviesbureau Lysias hield Vita een lezing over het belang van kennis van en inleving in de gebiedseigen karakteristieken bij het adviseren over complexe, plek-gebonden opgaven.


ONZE EEUWIGE STRIJD TEGEN HET WATER: MARINKE IN DOCUMENTAIRE OVER DE DELTAWERKEN

ONZE EEUWIGE STRIJD TEGEN HET WATER: MARINKE IN DOCUMENTAIRE OVER DE DELTAWERKEN

presentatie: Pieter-Jan Haegens
regie, research en samenstelling: Ronald Sistermans
camera: Thijs Aardema
geluid: Youp de Bruijn
montage: Igor de Keijzer

Op 10 mei 2022 zond de NPO de documentaire ‘Onze eeuwige strijd tegen het water’ uit. Marinke wandelt hierin met interviewer Pieter-Jan Haegens over het Vuurtorenpad in de duinen van Schouwen, terwijl ze vertelt over de werkcultuur van de Deltadienst, de Deltawerken en de opgaven van vandaag en morgen.

Bekijk de documentaire

GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN DE RUILVERKAVELING IN DE ALBLASSERWAARD, DE GROOTSTE RUILVERKAVELING VAN EUROPA

GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN DE RUILVERKAVELING IN DE ALBLASSERWAARD, DE GROOTSTE RUILVERKAVELING VAN EUROPA

Het landelijk gebied staat voor grote uitdagingen. Cultuurhistorie kan daarbij een inzichtgevende en verzoenende rol spelen. In juni 2022 presenteerde Marinke in Noordeloos ons onderzoek naar de geschiedenis van de ruilverkaveling in de Alblasserwaard, indertijd in de jaren zestig de grootste van Europa. Bij de ruilverkaveling verdwenen vele hectare blauwgraslanden verdwenen voor de aanleg van een nieuw boerderijenlint. Zowel de nieuwe verkaveling als de wijze waarop (verplicht) werd ingestemd door de boeren van toen, gaven het gezelschap van agrariërs, (provinciaal) adviseurs en bestuurders inzicht in de ingrijpende veranderingen van hun landschap en bodemgebruik van slechts twee generaties geleden. Ook in die tijd waren er protesterende boeren op trekkers – maar toen tegen de schaalvergroting. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van landschapsarchitect Peter de Ruijter en de Gemeente Molenlanden.

Lees meer

LEZING ‘LANDSCHAP IN LETTERS’ DOOR MARINKE STEENHUIS: TIJDREIS DOOR 100 JAAR LANDSCHAPSARCHITECTUUR

LEZING ‘LANDSCHAP IN LETTERS’ DOOR MARINKE STEENHUIS: TIJDREIS DOOR 100 JAAR LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Tien boeken, tien decennia landschapsarchitectuur. Op vrijdag 18 november 2022 gaf Marinke in haar lezing ‘Landschap in Letters’ een ongewone doorkijk op 100 jaar landschapsarchitectuur, aan de hand van tien boeken die bepalend zijn geweest voor het vakgebied. Dat gebeurde op het bureau van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten in Utrecht. De lezing van Marinke Steenhuis is het startpunt van een nieuwe publicatie over de betekenisvolle (internationale) boeken en traktaten voor de landschapsarchitect. Marinke nodigt de NVTL-leden en alle vakbeoefenaars uit hun eigen lijst samen te stellen en die met haar te delen – zodat de verwondering van een eeuw lezen voor iedereen beschikbaar komt. Die lijst kan men sturen naar info@nvtl.nl. (foto Harma Horlings)

Beluister de lezing

THE DUTCH BRASILIAS

THE DUTCH BRASILIAS

curator: SteenhuisMeurs
ontwerp: Beukers Scholma
mogelijk gemaakt door: Nederlandse ambassade in Brasilia en Dutch Culture

In november 2022 opende ambassadeur André Driessen de tentoonstelling over The Dutch Brasílias in de Nationale Universiteit van Brasília (UNB), gewijd aan de Zuiderzeepolders. Ruim 60 jaar geleden werd de Brasilia in gebruik genomen als hoofdstad van Brazilië. Brasilia is een stad als geen ander in de wereld, vanwege de monumentale moderne architectuur, de stedenbouwkundige opzet, het landschap en de betekenis als nationale hoofdstad van Brazilië. De ideeën aan die aan de stedenbouw en architectuur van Brasilia ten grondslag lagen, hebben evenwel een universele dimensie. Ze vormden de basis voor de bouw van New Towns en steden verspreid over de hele wereld.

In de Zuiderzeepolders kon, net als in Brasilia, een Nieuwe Wereld ontstaan. Zowel de fysieke leefomgeving als de sociale structuur in de polders werd tot in detail ontworpen. Het immense cultuurlandschap dat op de bodem van de drooggemalen Zuiderzee ontstond heeft verrassende overeenkomsten en verschillen met het Plano Piloto en de satellietsteden van Brasília. Waar Brasília in vier jaar tijd werd bedacht, ontstonden de Zuiderzeepolders over een lange periode, waardoor de ideeën over de ideale samenleving vanaf de jaren dertig tot nu toe gevolgd kunnen worden. Lelystad ontstond ongeveer gelijk met Brasilia, de stedenbouwkundige Van Eesteren ging er zelfs kijken voor inspiratie. Almere, met de groenstructuur en de grotere flexibiliteit en fasering in de planning, kan worden opgevat als een verbeterd Brasília. En Almere Oosterwold, waarin bewoners zelf de regie in handen krijgen als ultieme uiting van vrijheid, zal Brazilianen doen denken aan de favelas - waar de overheid immers ook volledig afwezig is in de planning. Bij de opening van de tentoonstelling organiseerde de UNB een colloquium, waarin vooral de vraag stond hoe om te gaan met de erfenis en het erfgoed van de pioniers in Nederland en Brazilië.

PODCAST DE ARCHITECT: MEREL EN TRACY PRATEN DOOR OVER (GE)BOUWEN MET GESCHIEDENIS

PODCAST ‘DE ARCHITECT: MEREL EN TRACY PRATEN DOOR’
OVER (GE)BOUWEN MET GESCHIEDENIS

In deze podcast-aflevering van de serie ‘(Ge)bouwen met geschiedenis’ spreekt Vita Teunissen met Merel Pit en Tracy Metz. Hoe bouw je voort op wat er is? De cultuurhistorische waarden van de bestaande stad en gebouwen hoeven een ontwikkeling niet in de weg te staan. Ze kunnen juist helpen om tot een betekenisvolle doorontwikkeling te komen. Het gesprek gaat over Post65-erfgoed, over het in beeld brengen van de oorspronkelijke ontwerpgedachte en over de relatie tussen erfgoed en mensen. Ook architect Herman Hertzberger is onderdeel van de podcast. Samen spraken ze over collectiviteit en herbergzaamheid in gebouwen.

Luister hier

VITA GENOMINEERD MONUMENTENTALENTPRIJS 2022

VITA GENOMINEERD MONUMENTENTALENTPRIJS 2022

In 2022 was Vita Teunissen een van de drie genomineerden voor de Monumententalentprijs. De prijs is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ‘om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren’. In deze video stelt Vita zichzelf voor als een van de finalisten: ‘Vanuit de ideeën achter een ontwerp bouwen we het verhaal van de plek op. Dat delen we vervolgens met bewoners, gebruikers, maar ook ontwerpers. Je ziet vaak dat het trots en bewondering oproept bij mensen. Ik denk dat het belangrijk is om die verhalen blijven vertellen.

Bekijk de video hier

Toon meerSTEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100