Stacks Image p757_n21

Supervisie, participatie en MEDIATION


WAT DOET STEENHUISMEURS?Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi, Marinke lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Johanna lid van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.Paul Meurs– supervisor Zuiderziekenhuis Rotterdam, in opdracht van BOEi, Amersfoort
– supervisor Centrale en Zuidelijke blokken Oude Kooi, Leiden, in opdracht van De Sleutels, Leiden
– supervisor Zeeheldenbuurt, Leiden, in opdracht van Portaal, Leiden
– supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van Stadsdeel Amsterdam-Oost
– lid kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, in opdracht van de Liniecommissie
– lid kwaliteitsteam Strijp R, in opdracht van Amvest, Amsterdam
– adviseur cultuurhistorie van de Investeringscommissie en de directie van BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Marinke Steenhuis


– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)
– bestuurslid BPD Cultuurfonds, Amsterdam
– kwartiermaker landschap, Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
– lid kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9Johanna van Doorn


– lid commissie welstand en monumenten, gemeente Rotterdam


Supervisie, participatie en MEDIATION


WAT DOET STEENHUISMEURS?Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi, Marinke lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Johanna lid van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.
Paul Meurs– supervisor Zuiderziekenhuis Rotterdam, in opdracht van BOEi, Amersfoort
– supervisor Centrale en Zuidelijke blokken Oude Kooi, Leiden, in opdracht van De Sleutels, Leiden
– supervisor Zeeheldenbuurt, Leiden, in opdracht van Portaal, Leiden
– supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van Stadsdeel Amsterdam-Oost
– lid kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, in opdracht van de Liniecommissie
– lid kwaliteitsteam Strijp R, in opdracht van Amvest, Amsterdam
– adviseur cultuurhistorie van de Investeringscommissie en de directie van BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Marinke Steenhuis


– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)
– bestuurslid BPD Cultuurfonds, Amsterdam
– kwartiermaker landschap, Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
– lid kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9
Johanna van Doorn


– lid commissie welstand en monumenten, gemeente Rotterdam

STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF
STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF