Stacks Image p757_n21

GEBOUWEN – ruimtelijke kaders

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Vooral overheden hebben te maken met de noodzaak om de cultuurhistorische waarde van gebouwen juridisch te verankeren. Is aanscherping van het beschermingsregime nodig en zo ja, hoe? Wij adviseren over aanwijzing van gemeentelijke monumenten en leveren de bijbehorende redengevende omschrijvingen. Vanuit de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, zijn gemeenten bovendien verplicht om niet alleen de cultuurhistorische waarde te inventariseren, maar ook om aan te geven welke plek gebouwen in het omgevingsplan hebben. Wij geven aan welke waarden in ruimtelijke plannen kunnen worden opgenomen en welke planregels daarbij horen. Voor de verkoop van maatschappelijk vastgoed hebben wij het product ‘bijsluiter’ ontwikkeld. Naast de economische waarde zijn daarin ook de cultuurhistorische waarde en de betekenis voor de buurt vastgelegd. Door middel van een kettingbeding of kwalitatieve bepaling bij verkoop krijgt de bijsluiter juridische houdbaarheid.


CASUS 1
DEN HAAG, SEYSS-INQUART BUNKER 
Nota van uitgangspunten
in opdracht van: Rijksvastgoedbedrijf (2018)


Op de grens van Den Haag en Wassenaar, staat de als boerderij vermomde bunker van voormalig Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, de hoogste gezagvoerder in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Het is een historisch gelaagde en beladen plek. De bunker ligt op de historische buitenplaats Clingendael, de hoofdresidentie van Seyss-Inquart tijdens de bezetting, die de bunker in 1942-1943 liet bouwen als veilig onderkomen en commandocentrum. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog behield het ensemble zijn militaire functie. Van 1948 tot 2010 functioneerde de kazerne als het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en werd daarmee het zenuwcentrum van de Koude Oorlog in Nederland. Na de val van de Berlijnse Muur verloor de kazerne haar functie. Voor de rijksmonumentale bunker speelt een niet-alledaagse herbestemmingsopgave. Het hermetisch afgesloten gebouw, met metersdikke betonnen wanden is door het Rijksvastgoedbedrijf op de markt gebracht. Uitdaging is om niet alleen een exploitabele herontwikkeling mogelijk te maken, maar ook om recht te doen aan de historisch gelaagde plek en de immateriële betekenis als ‘Täter-Ort’ en herinneringsplek van de moderne militaire geschiedenis. De verkoop van de bunker gaat dan ook gepaard met een nota van uitgangspunten. SteenhuisMeurs vertaalde de bevindingen van het cultuurhistorisch onderzoek in kernwaarden die juridisch in de nota van uitgangspunten zijn verankerd.

Seyss-Inquart bunker, Den Haag


CASUS 2
ROTTERDAM, VERKOOP GEMEENTELIJKE VASTGOEDVOORRAAD

Bijsluiters
in opdracht van: gemeente Rotterdam, (2016-2017)De laatste jaren worden bijzondere objecten uit gemeentelijke vastgoedportefeuilles steeds vaker te koop aangeboden. Maar hoe kan dit op een verantwoorde manier gebeuren? De gemeente Rotterdam verkoopt 700 objecten uit de gemeentelijke vastgoedvoorraad. In opdracht van directeur Vastgoed is SteenhuisMeurs als strategisch adviseur verbonden aan deze fikse operatie. Door alle objecten stuk voor stuk te wegen op hun potentie voor de wijkeconomie, buurtprogrammering, participatie en placemaking is een prioritering voor de verkoop gemaakt. SteenhuisMeurs maakte vervolgens tientallen bijsluiters voor de te verkopen karakteristieke gebouwen. Deze bijsluiters informeren de nieuwe eigenaren over de betekenis van het object in de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad en de (on)mogelijkheden tot transformatie. In elke bijsluiter is een van de vier beschermingsregimes opgenomen, waarmee wordt verduidelijkt welke delen van het pand moeten worden behouden. Zo kan het verkooptraject inhoudelijk onderbouwd, efficiënt en transparant verlopen en het karakter van Rotterdam behouden blijven.

Slinge, Rotterdam
GEBOUWEN – ruimtelijke kaders

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Vooral overheden hebben te maken met de noodzaak om de cultuurhistorische waarde van gebouwen juridisch te verankeren. Is aanscherping van het beschermingsregime nodig en zo ja, hoe? Wij adviseren over aanwijzing van gemeentelijke monumenten en leveren de bijbehorende redengevende omschrijvingen. Vanuit de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, zijn gemeenten bovendien verplicht om niet alleen de cultuurhistorische waarde te inventariseren, maar ook om aan te geven welke plek gebouwen in het omgevingsplan hebben. Wij geven aan welke waarden in ruimtelijke plannen kunnen worden opgenomen en welke planregels daarbij horen. Voor de verkoop van maatschappelijk vastgoed hebben wij het product ‘bijsluiter’ ontwikkeld. Naast de economische waarde zijn daarin ook de cultuurhistorische waarde en de betekenis voor de buurt vastgelegd. Door middel van een kettingbeding of kwalitatieve bepaling bij verkoop krijgt de bijsluiter juridische houdbaarheid.CASUS 1
DEN HAAG, SEYSS-INQUART BUNKER 
Nota van uitgangspunten
in opdracht van: Rijksvastgoedbedrijf (2018)


Op de grens van Den Haag en Wassenaar, staat de als boerderij vermomde bunker van voormalig Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, de hoogste gezagvoerder in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Het is een historisch gelaagde en beladen plek. De bunker ligt op de historische buitenplaats Clingendael, de hoofdresidentie van Seyss-Inquart tijdens de bezetting, die de bunker in 1942-1943 liet bouwen als veilig onderkomen en commandocentrum. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog behield het ensemble zijn militaire functie. Van 1948 tot 2010 functioneerde de kazerne als het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en werd daarmee het zenuwcentrum van de Koude Oorlog in Nederland. Na de val van de Berlijnse Muur verloor de kazerne haar functie. Voor de rijksmonumentale bunker speelt een niet-alledaagse herbestemmingsopgave. Het hermetisch afgesloten gebouw, met metersdikke betonnen wanden is door het Rijksvastgoedbedrijf op de markt gebracht. Uitdaging is om niet alleen een exploitabele herontwikkeling mogelijk te maken, maar ook om recht te doen aan de historisch gelaagde plek en de immateriële betekenis als ‘Täter-Ort’ en herinneringsplek van de moderne militaire geschiedenis. De verkoop van de bunker gaat dan ook gepaard met een nota van uitgangspunten. SteenhuisMeurs vertaalde de bevindingen van het cultuurhistorisch onderzoek in kernwaarden die juridisch in de nota van uitgangspunten zijn verankerd.

Seyss-Inquart bunker, Den HaagCASUS 2
ROTTERDAM, VERKOOP GEMEENTELIJKE VASTGOEDVOORRAAD

Bijsluiters
in opdracht van: gemeente Rotterdam, (2016-2017)De laatste jaren worden bijzondere objecten uit gemeentelijke vastgoedportefeuilles steeds vaker te koop aangeboden. Maar hoe kan dit op een verantwoorde manier gebeuren? De gemeente Rotterdam verkoopt 700 objecten uit de gemeentelijke vastgoedvoorraad. In opdracht van directeur Vastgoed is SteenhuisMeurs als strategisch adviseur verbonden aan deze fikse operatie. Door alle objecten stuk voor stuk te wegen op hun potentie voor de wijkeconomie, buurtprogrammering, participatie en placemaking is een prioritering voor de verkoop gemaakt. SteenhuisMeurs maakte vervolgens tientallen bijsluiters voor de te verkopen karakteristieke gebouwen. Deze bijsluiters informeren de nieuwe eigenaren over de betekenis van het object in de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad en de (on)mogelijkheden tot transformatie. In elke bijsluiter is een van de vier beschermingsregimes opgenomen, waarmee wordt verduidelijkt welke delen van het pand moeten worden behouden. Zo kan het verkooptraject inhoudelijk onderbouwd, efficiënt en transparant verlopen en het karakter van Rotterdam behouden blijven.

Slinge, RotterdamSTEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF
STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF